Nieuwe onderneming, Bedrijfsveiligheid en -continuïteit & veranderingen(Change Management)

Bij starten van een onderneming, grote wijzigingen, aanpassingen en of verbeteringen kan en wil 2Progress haar klanten/opdrachtgevers graag helpen, adviseren en ondersteunen op het gebied van “vormgeving”. Zeker bij nieuwe ondernemingen, maar ook bij bestaande, is hier al uitvoerig over nagedacht door de klant. Toch zien we vaak dat er zaken/onderdelen van de onderneming nog ruimte bieden voor verbeteringen of andere inzichten.

Waarin verschilt 2Progress met de andere adviesbureaus?
De meeste ondernemingen willen zoveel mogelijk zelfstandig blijven. Wij geven u in het voor traject meteen al aan in hoeverre dat mogelijk is voor uw organisatie met haar wensen en ideeën. Uw onafhankelijkheid staat bij ons dan ook bovenaan de prioriteiten lijst. Dus als we het goed doen, heeft u ons ook niet meer nodig na afloop. 100% onafhankelijk is natuurlijk een utopie, ook voor ons. Na ons vrijblijvende advies hopen we samen met de klant een zo kort mogelijk traject te bewandelen waarmee we de basis vormgeving (infra)structuur “up and running” krijgen. Ons adviesrapport is voor de klant een handleiding waarin zij zelf bepaalt wie wat doet of gaat doen. Zelf, eigen werknemers of te kiezen derden instanties. Wij kunnen daar natuurlijk ook in adviseren en ondersteunen, maar dat is haar eigen keuze. Ons eerste advies is 9 van de 10 keer, doe zoveel mogelijk zelf. Het lijkt vaak ingewikkelder dan het daadwerkelijk is, zeker met de nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Bij 2Progress is natuurlijk ook de klant koning en zullen we er alles aan doen om haar te ondersteunen wanneer nodig, maar het liefst zijn we haar snel weer kwijt. Dat betekent namelijk dat zij haar eigen boontjes kan doppen en zelfstandig verder kan.

Stappenplan

  1. Vrijblijvend advies – Na een eerste kennismaking komen we in twee weken tijd een paar uur per dag in het bedrijf waarnemen. We nemen zoveel mogelijk onder de loep op locatie, maar ook van buiten af. Denk aan uitstraling bedrijf, marketing en marktonderzoek ed. Zij geeft zelf aan tot hoever we kunnen/mogen gaan. Er volgt een beknopt advies in hoofdlijnen met haar toebehorende vraagstukken. Deze bieden we gratis aan en kan worden besproken na afloop in een vervolg gesprek. De klant kan hiermee zelf aangeven of ze verder wil met 2Progress en een volledig adviesrapport wil met de mogelijk uitwerkingen en uitvoeringen duidelijk omschreven. In sommige gevallen zal de klant al voldoende hebben aan dit gratis advies en vrijblijvend haar eigen invulling hier aan geven.
  2. Adviesrapport – Naar aanleiding van het vervolg gesprek zal door 2Progress een volledig rapport worden geschreven ten behoeve van haar klant. Afhankelijk van de opdracht zal in samenspraak met de klant hiervoor een vergoeding aan 2Progress worden afgesproken. Dit is minimaal € 100,- en maximaal € 1000,-
  3. Volledig zelfstandige uitvoering – De klant gaat zelf met het rapport aan de slag en zal haar eigen invulling hier aan geven.
  4. Samen verder – Samen met 2Progress gaat de klant een traject/project gesprek aan en hierin zullen diverse afspraken gemaakt worden over de uitvoering en invulling.